اسنادی از پروژه آشوب صهیونیستی

اسنادی از پروژه آشوب صهیونیستی
جماعتی دیروز سناریوی هماهنگ سران فتنه، منافقین و استکبار را با هدف تضعیف موقعیت منطقه ای ایران به عنوان برنده اصلی تحولات چند سال اخیر، در خیابان های تهران به اجرا گذاشتند.

 جماعتی دیروز سناریوی هماهنگ سران فتنه، منافقین و استکبار را با هدف تضعیف موقعیت منطقه ای ایران به عنوان برنده اصلی تحولات چند سال اخیر، در خیابان های تهران به اجرا گذاشتند.اتفاقات ناگوار دیروز درست در جهت مواضع امریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان بازندگان اصلی انقلاب مصر بود و بازیگران آن خواسته یا ناخواسته خود را به آلت دست اتاق فکر لندن و تل آویو و واشنگتن تبدیل کرده بودند. 
نگاهی به وب سایت (وزارت خارجه اسرائیل- سلطنت طلبها - گروهک ریگی -گروهک منافقان - وزارت خارجه آمریکا -وهابی های سعودی -  سازمان مجاهدین خلق و رسانه دولت انگلیس که با ولع و اشتیاق از برخی فریب خورده ها دعوت می کردند که با ایجاد اشوب مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران شاخ و شانه بکشند و اخبار انها را نیز مخابره می کردند ، می تواند به درک موضوع کمک کند...

 

/ 0 نظر / 12 بازدید