سوتی دسته جمعی اوباش به روایت جرس

 

سوتی دسته جمعی اوباش به روایت جرس

 

  یکی از اوباش همکار حلقه لندن گزارش جالبی از دقایق حضور خود در اغتشاش ناکام اخیر ارسال کرد.
وی در گزارش خود که در «جرس» منتشر شده می نویسد: ساعت 2 بعد از ظهر در خیابان انقلاب بودم. اما همه چیز عادی به نظر می ر سید. مغازه ها باز بود و مردم خیلی معمولی خریدشان را می کردند. کمی ناامید شدم و گفتم یک ساعت به تظاهرات باید حداقل کمی از نشانه ها را ببینم.


این آشوبگر با اشاره به شکل گیری یک تجمع کم شمار و سر دادن شعار که با مواجهه نیروهای بسیجی همراه شده نوشت: تا آنها به میان ما آمدند، با وحشت دویدیم و فرار کردیم. در یکی از خیابان ها یک نفر را بازداشت کرده بودند. به چند نفر گفتم بریم دسته جمعی آزادش کنیم. اما هرگز نه اونها و نه من جرأتش را نداشتیم. یک سوتی دسته جمعی هم دادیم. همون طور که دنبالمون می کردند و ما هم در حال فرار بودیم شعار دادیم نترسیم نترسیم ما همه با هم هستیم. آدم وقتی هوله، اصلاً خودش هم نمی دونه چی داره میگه. چند نفر سطل زباله رو به آتش کشیدند. مدت زمان کوتاهی توانستیم توقف کنیم و شعار بدیم، خیلی کوتاه بود. رفتیم در یک پیاده رو. جوگیر شدم و دو انگشتمو به نشانه پیروزی بالا بردم.


وی با اشاره به تحت تعقیب قرار گرفتن و زمین خوردنش حین فرار می نویسد: خیلی ترسیدم. نمی دونم لباس شخصی ها چرا دستگیرم نکردند. رفتم سمت چمران. چند نفر پلیس رادیدم. نمی دونم چرا ترسیدم و برگشتم... از یکی شنیدم ساعت 11 شب قراره میدان آزادی جمع بشن. با هزار بیم و امید رفتم اما از جمعیت خبری نبود. یکی گفت نرید و اشتباه عاشورای پارسال رو تکرار نکنید. متأسفانه از فرصت استفاده نکردیم. جوجه بسیجی های 15 ساله رو دیدم که شست و شوی مغزی شده و مقابل ما ایستاده بودند. هنوز هم وحشت دارم. احساس می کنم قراره اتفاق بدی برام بیفته

/ 0 نظر / 5 بازدید