انتقاد سه عضو شورای شهر از شهرداری تهران

باید دید چه می شود که در برخی طرح های شهرداری ، سه برابر بودجه تعیین شده هزینه می شود و باید با لحاظ وظیفه ذاتی خود بکوشیم با کمک به شهرداری این وضع را اصلاح کنیم .

"صراط"- خسرو دانشجو در حاشیه گزارش عملکرد طرح های عمرانی شهرداری تهران با اشاره به پیشرفت61و 3دهم درصدی شهرداری در پیشرفت طرح های عمرانی پارسال افزود: این رقم نشان می دهد معاونت عمرانی شهرداری برخلاف بودجه مصوب شورای شهر نتوانست حتی طرح های تاکیدی را اجرا کند .

دانشجو با اشاره به آمار و ارقام متفاوت شهرداری و شورای شهر افزود: برای مدیریت شهری و شورای شهر خوب نیست در سنجش هایی که دارند ، نتایج متفاوت به دست آورند و باید آیتم های سنجش این دو مجموعه یکسان باشد .

وی با بیان اینکه برخی طرح ها ازجمله تونل توحید برآورد هزینه غیرمنطقی داشت ،گفت : این وضع موجب شد بودجه این طرح از محل بودجه طرح های دیگر تامین و در نتیجه طرح های کوچک متوقف شود .

به گزارش صراط شکیب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران هم در ادامه این جلسه از روند هزینه طرح های عمرانی شهرداری انتقاد کرد و گفت : باید دید چه می شود که در برخی طرح های شهرداری ، سه برابر بودجه تعیین شده هزینه می شود و باید با لحاظ وظیفه ذاتی خود بکوشیم با کمک به شهرداری این وضع را اصلاح کنیم .

بیادی هم در ادامه صحبت های شکیب افزود : وقتی از معاونت عمرانی برآورد قیمت سوال می شود به پایان طرح موکول می کند که این اصلا قابل قبول نیست .

/ 0 نظر / 6 بازدید