جنگ قدرت برای رهبری فتنه


گویا قضیه رقابت دو نفر ازسران فتنه جهت رهبری فتنه به جاهای باریکی رسیده است!

بیانیه جدید رقیب آرای باطله در انتخابات 88 که مجددا توسط برخی ازنزدیکانش نوشته شده است مورد انتقاد برخی از عقلای جریان اصلاحات قرار گرفته است.
به گزارش جوان آنلاین این افراد  نسبت به بیانیه توهین آمیز  کروبی که تحت عنوان نامه به ملت ایران! نگاشته شده بود  انتقاد نموده و اعلام داشته اند:" لزومی ندارد حتما بعد از بیانیه موسوی که آنهم با غرض و دور از واقعیات نوشته شده ، حتما آقای کروبی هم اطلاعیه بدهد . کروبی طوری رفتار می کند که  گویی فکر می کند از قافله عقب می ماند!".
دراین جمع این مطلب به این شکل مطرح شده است که " کروبی وحشت دارد از اینکه موسوی با بیانیه هایش به نوعی در رقابت برای کسب رهبری جنبش یکه تاز گردد ، لذا پشت بند هر اطلاعیه ای از خاتمی یا موسوی یک اطلاعیه می دهد ".
یکی ا زبزرگان این جریان که ظاهرا رفتار معتدل تری نسبت به سایرین دارد نیز گفت: "موسوی هم همین کار را می کند و باتوجه به اینکه نظر سیاستمداران آمریکایی و اپوزسیون خارج ، اجماع روی موسوی می باشد ، این وحشت وجود دارد که اگر از کروبی بخواهند از موسوی تبعیت کند و رهبری اورا قبول کند ، این آقا آشفته گردد و بقول این آقایان بازی را برهم بزند ".
ذکر این نکته ضروری است  کروبی که در انتخابات ریاست جمهوری 88 از بین 4 کاندیدا به رتبه پنجم رسیده بود در جمعی گفته است :" در حقیقت این فضا و وجود این جنبش مدیون اقدامات و مایه گذاشتن های من می باشد ، چرا که هیچکدام جسارت و شجاعت  من را ندارند".کروبی اضافه کرده است:" تمام تیر های بلا به سوی من پرتاب شده است و اگر من را ساکت کنند ، نظام به آرزویش می رسد ".
  البته کروبی مشخص نکرده که  با حدود 300 هزار رای چه جایگاهی در بین مردم و نظام دارد که اگر ساکت شود نظام به آرزویش خواهد رسید! نکته جالب اینجاست که  شیخ سابق اصلاحات در کمال آرامش و بعضا وقاحت بدترین اتهامات را به نظام و مسئولین عالی رتبه آن وارد کرده است که البته هیچکدام را نیز نتوانسته تاکنون ثابت کند و یا یک برگ سند ارائه دهد !حال از باب رقابت بر سر رهبری جنبش مرده سبز با دیگر سران فتنه دچار اختلاف  گردیده  غافل از اینکه سران فتنه بر سر گوری ایستاده اند که مرده ای در آن نیست

/ 0 نظر / 5 بازدید