ختلافات شدید موسوی با مشاورانش

 

در پی صدور بیانیه میرحسین در خصوص روز 22 خرداد و همچنین بیانیه شماره 18 میرحسین موسوی اختلاف وی با برخی نزدیکان و مشاورانش  که پیش ا زاین به شدت از وی حمایت می کردند بیش از پیش نمایان شد.

 یکی ازمشاوران میرحسین که تاثیر فراوانی بر عملکرد وی دارد پیش از  صدور این بیانیه ها خواستار اتخاذ مواضع بسیار تندتری از سوی میرحسین شده است اما هرچقدر بر وی فشار می آورد میرحسین زیر بار نمی رود و در پاسخ به فشارهای وی گفته است: " ما در روز 22 خرداد نتوانستم هیچ تجمع و راهپیمایی برگزار کنیم و دچار ریزش هوادار شده ایم، درگیری ها و اختلافات داخلی نیز که مزید بر علت شده است، خالی بودن دست ما نیز روشده لذا اگر الان فضا را تند نماییم بدون شک نظام به شدت با ما برخورد می نماید و با دستگیری من جنبش به شکست می انجامد".
بنابراین گزارش، با همه این تفاسیر این چهره نزدیک به موسوی  بازهم معتقد بود که میرحسین باید بیانیه تندتری بدهد و حتی خود را برای دستگیری و اعدام آماده کند. وی خطاب به میرحسین گفته است: "مگر ندیدی که  همسر شما با اینکه زن است و انتظاری از وی نمی رود  در مصاحبه خود گفته حاضر هستم در این راه اعدام شوم، اما تو حتی حاضر نیستی به خاطر جنبش هزینه بدهی و کوچکترین گزندی در این راه به تو برسد.ای کاش از ابتدا رهبری جریان سبز به دست همسرت می افتاد"!

/ 0 نظر / 5 بازدید