دیدار مبهم خاتمی بایک چهره سیاسی در25 بهمن

 

دیدار مبهم خاتمی بایک چهره سیاسی در25 بهمن
همزمان با تلاش های موسوی و کروبی برای اجرای پروژه آشوب اسرائیلی،سید محمد خاتمی از دیگر سران فتنه ملاقات مهمی را داشته است.
همزمان با تلاش های موسوی و کروبی برای اجرای پروژه آشوب اسرائیلی،سید محمد خاتمی از دیگر سران فتنه ملاقات مهمی را داشته است.
سید محمد خاتمی صبح روز گذشته 25 بهمن به ملاقات یک چهره سرشناس سیاسی رفته است.
هنوزاز جرئیات این دیدار اطلاعاتی به بیرون درز پیدا نکرده است،ولیکن با توجه به حمایت ها و تحرکات ایذائی چهره سیاسی مزبور برخی منابع آگاه این دیدار را در چارچوب اقدام موسوی و کروبی در پی گیری پروژه آشوب اسرائیلی ارزیابی می کنند.
/ 0 نظر / 11 بازدید