فوری/درگیری محدود در مراسم تشییع شهید ژاله

فوری/درگیری محدود در مراسم تشییع شهید ژاله

تعداد معدودی از هواداران جریان سبز با دانشجویان شرکت کننده در تشییع جنازه شهید 'صانع ژاله' درگیر شد.

  تعداد معدودی از هواداران جریان سبز با دانشجویان شرکت کننده در تشییع جنازه شهید 'صانع ژاله' درگیر شدند.که با واکنش دانشجویان حاضر در مراسم مواجه شدند و از صحنه فرار کردند.

/ 0 نظر / 4 بازدید