و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین

و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین کلمه: اف بر شما منافقین کور دل که با تبلیغات وسیع خود در فضای مجازی و رسانه های فتنه ، نتوانستید با این هجمه سراسری خود دست و پای غیور مردان تیزبین را به لرزه درآورید تا در حضور به اصطلاح خودتان ، راهپیمایی برای حمایت از مردم مصر و تونس،باز به خود غره شوید که جنبش به اصطلاح سبزمان در حال جوانه زدن و رشد کردن است.دریغ از آنکه این ریشه،سر در لجن دارد  و خیلی پیشتر ازاین گندیده است و بوی تعفن آن دنیا را برداشته و به جهت "کربوئی" شما از درک آن محروم گشتید.

و چه ذات پرروئی دارید که با تمام ناکامی هایتان در به خیابان آوردن پست ماندهای خود،دست به جعل تصاویر ماضی زدید که با عنایت پرورگار متعال این مکر روباه صفتانه شما را بیش از پیش به مردم ایران سرفراز نشان داد.

و چه زیبا مکر خودتان به خودتان بازگشت...

و باز چه سخیفانه و مضحک ، وطن فروشان و ضد انقلابیون و سلطنت طلبان بی خرد  خارج نشین ، دست به تلاشی دوباره زدید تا به مناسبتی سبک تر از اراده شان ، مردم را در روز یکشنبه(اول اسفند)برای هفتمین روز شهادت پاسداران ولایت(صانع ژاله و محمد مختاری)به خیابان کشانده تا در حکم شوکی الکتریکی باشد تا از این حالت احتضار خارج شده و به ادامه حیات خفت بار خود بپردازند.

و باز خواهند دید که در ایده ال ترین شرایط ممکن،بجز معدود غافلان چشم و گوش بسته بی اختیار،با همان وضع سابق به خاک ذلت خواهند نشست.

و پیشا پیش توصیه ای به شما داریم تا برای نشان دادن حضور میلیونی مردم خداجویتان در روز اول اسفند،سری به آرشیو عکس های سال قبلتان زده و یا از کمک متخصصان خود در برنامه فتوشاپ مدد جسته تا از عکس های حضور مردم در 9دی،22بهمن88 و 89 ،تشییع پیکر صانع ژاله،راهپیمایی جمعه 29بهمن و هر تصویری از حضور پرشور ملت ولایت مدار و با بصیرت استفاده کرده و آنرا تبدیل به حضور سبزها در فراخوان های خودتان کنید تا بی آبرویی دیگری نصیبتان نگردد که بر همه واضح است که بی آبرویی دیگری در انتظارتان است.

آیا نمی دانید و حتی نمی بینید که موجودات پست به لجن کشیده،به اصطلاح سران فتنه،سر در آخور خود فرو کرده و به مانند کبک از شدت بیم و وحشت  از مقابله با مردم سر در زیر برف کرده اند؟

جماعت نادان و بی صفت ، آخر ذلت و خواری تا به کی؟

/ 0 نظر / 4 بازدید