فتنه گران زیر زمینی می شوند؟!


جریان فتنه پس از شکستهای متوالی در ماههای اخیر بنا بر توصیه های تئوریسن های خود ازیک سو به دنبال کار تئوریک رفته و از سوی دیگر به سمت به اصطلاح روشنگری و اطلاع رسانی البته به سبک غیر قانونی و زیر زمینی رفته اند.

به گزارش جوان آنلاین، اخیرا باندی که به صورت سازمان یافته اقدام به توزیع شبنامه های در سطح یکی ا زشهرهای بزرگ کشورمی نمود شناسایی و دستگیر شدند  با پیگیریهای انجام شده تعداد بیش از10000 نسخه شبنامه که توسط جریان فتنه جهت توزیع در این شهر  تهیه شده بود که توسط عوامل امنیتی کشف و ضبط شد.

متن این شبنامه ها مربوط به وقایع خرداد ماه و تحریک مردم بوده است.

گفتنی است این باند اقدام به تکثیر 30 هزار نسخه از این شب نامه نموده بود و آنها را به رابطین خود جهت توزیع تحویل داده بود که قبل از هرگونه اقدامی کلیه اعضای این باند همگی دستگیر شدند.

/ 0 نظر / 6 بازدید