تصاویر تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه

تصاویر تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه

اقشار مختلف تهران و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در میدان ارک و دادگستری تهران خواستار محاکمه هر چه سریعتر سران فتنه شدند.

تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنهاقشار مختلف تهران و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در میدان ارک و دادگستری تهران خواستار محاکمه هر چه سریعتر سران فتنه شدند.

 

تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه با حضور کوچک زاده نماینده مجلس شورای اسلامی
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه 
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه با حضور حجت الاسلام رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه 
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه
تحصن دانشجویان،طلاب و مردم در میدان اررک تهران برای محاکمه سران فتنه
سخنرانی حجت الالسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برای   محاکمه سران فتنه

 

/ 0 نظر / 12 بازدید