منتظر برخورد قاطعانه شما با جریان مافیای قدرت در بحث دانشگاه آزاد هستیم
ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۳۱   کلمات کلیدی:

بسیج دانشجویی دانشگاه‌های‌تهران‌بزرگ خطاب به رئیس قوه قضائیه:

منتظر برخورد قاطعانه شما با جریان مافیای قدرت در بحث دانشگاه آزاد هستیم